ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ογκολογική Ομάδα

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε ασθενούς, διενεργούνται πρωτοποριακές και εξειδικευμένες επεμβάσεις και νέες τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής, ρομποτικής χειρουργικής daVinciHIPEC καθώς και καυτηριασμοί όγκων, χημειοεμβολισμοί κλπ. 

+ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ογκολογικό Συμβούλιο

Ο Παθολόγος-Ογκολόγος βρίσκεται στο πλευρό του ασθενούς και της οικογενείας του από τη στιγμή της διάγνωσης, σε όλα τα στάδια της θεραπείας και της εξέλιξης της νόσου, καθώς και στη μακροχρόνια παρακολούθησή του.

+ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ολοκληρωμένη Φροντίδα

Είναι πολύ σημαντικό κάθε ασθενής να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός με εξατομικευμένη προσέγγιση.

+ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ