Στοχευμένες θεραπείες

Τα τελευταία χρόνια νέα φάρμακα βρέθηκαν σε μορφή χαπιού τα οποία στοχεύουν κατευθείαν στα καρκινικά κύτταρα, χωρίς να επηρεάζονται τα υγιή κύτταρα του οργανισμού. 

Η νέα αυτή θεραπεία για να χορηγηθεί πρέπει πρώτα να γίνει γονιδιακός έλεγχος του DNA του όγκου και εάν υπάρχουν οι κατάλληλες μεταλλάξεις μπορεί ο ασθενής να λάβει τη θεραπεία. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα βαριές παρενέργειες και η αποτελεσματικότητα τους είναι μεγάλη.
Αυτή η μορφή θεραπείας δεν έχει ιδιαίτερα βαριές παρενέργειες και η αποτελεσματικότητα της είναι μεγάλη.