Πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του παχέος εντέρου

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη νόσο

 Μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο του παχέος εντέρου! Πώς γίνεται η διάγνωση, ποιες είναι οι βασικές θεραπείες του, ποια τα νέα φάρμακα.

 1. Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του παχέος έντερου;

Ο Καρκίνος του Παχέος έντερου είναι ο τρίτος συχνότερος τύπος καρκίνου στους άντρες μετά τον Καρκίνο του Προστάτη και του πνεύμονα και ο δεύτερος συχνότερος στις γυναίκες μετά τον Καρκίνο του Μαστού.

 1. Πώς γίνεται η διάγνωση και η σταδιοποίηση του καρκίνου;

Η κολονοσκόπηση και η λήψη βιοψίας είναι η βασική διαγνωστική εξέταση όπου διαπιστώνεται ο τύπος των καρκινικών κύτταρων, ενώ συμπληρωματικές εξετάσεις όπως οι αξονικές και/ή μαγνητικές τομογραφίες, οι καρκίνοι δείκτες και το PET/CT (όπου χρειάζεται) μας αναδεικνύουν την έκταση του προβλήματος , δηλαδή το στάδιο της νόσου.

 1. Ποιος είναι ο ρόλος του Παθολόγου-Ογκολόγου;

Ο Παθολόγος-Ογκολόγος μαζί με τους άμεσους και εξειδικευμένους στον καρκίνο του παχεος εντέρου συνεργάτες του (χειρουργός, ακτινοθεραπευτής, ακτινολόγος, παθολογοανατόμος) και μετά από Ογκολογικό συμβούλιο, καταστρώνουν το θεραπευτικό πλάνο του κάθε ασθενούς. Ο Παθολόγος-Ογκολόγος βρίσκεται στο πλευρό του ασθενούς και της οικογενείας του από τη στιγμή της διάγνωσης, σε όλα τα σταδία της θεραπείας και της εξέλιξης της νόσου, καθώς και στη μακροχρόνια παρακολούθησή του.

 1. Γιατί είναι τόσο σημαντική η Ογκολογική ομάδα για την πορεία του ασθενούς;

H καθημερινή αντιμετώπιση των ασθενών μας γίνεται από την εξειδικευμένη Ογκολογική ομάδα του παχεος εντέρου, όπως άλλωστε διενεργείται στα μεγαλύτερα Ογκολογικά κέντρα του κόσμου. Έτσι, λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις όπως:

 • Το ποτέ θα γίνει το χειρουργείο στο έντερο και εάν θα προηγηθεί χημειοθεραπεία ή όχι 2

 • Ποιος είναι ο καταλληλότερος χρόνος για την αφαίρεση των πιθανών μεταστάσεων

 • Ποια χημειοθεραπεία και ποιος συνδυασμός φαρμάκων θα χρησιμοποιηθεί (με ποιες παρενέργειες και τη διάρκεια της)

 • Εάν ο ασθενής θα λάβει ακτινοθεραπεία και ποτέ. Μόνο όταν ο ασθενής λαμβάνει τη βέλτιστη θεραπεία, την καταλληλότερη στιγμή, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά για όλες τις κατηγορίες των ασθενών σε όποιο στάδιο της νόσου και εάν βρίσκονται.

 1. Ποιες είναι οι βασικές θεραπείες του καρκίνου του εντέρου;

Η χειρουργική αντιμετώπιση και η χημειοθεραπεία είναι οι βασικές θεραπείες, ενώ η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται κυρίως στον καρκίνο του ορθού. Σε οργανωμένα κέντρα διενεργούνται πρωτοποριακές χειρουργικές επεμβάσεις κολοορθικού καρκίνου με νέες λαπαροσκοπικές μεθόδους (TME, TAMIS, TaTME) και με ρομποτική χειρουργική, οι οποίες μειώνουν κατά πολύ την σωματική επιβάρυνση του ασθενούς και πετυχαίνουν άριστα ογκολογικά αποτελέσματα.

 1. Υπάρχουν άλλες διαθέσιμες νέες θεραπευτικές τεχνικές;

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθενών γίνεται χρήση νέων επεμβατικών και επικουρικών τεχνικών, όπως ο καυτηριασμός όγκων με ραδιοσυχνότητες ( RFA- radiofrequency ablation), ο χημειοεμβολισμός, η ογκομειωτική χειρουργική, η ενδοπεριτοναικη χημειοθεραπεία (HIPEC) κ.α.

Η επιλογή όμως των κατάλληλων ασθενών που θα επωφεληθούν από τέτοιες τεχνικές καθώς και η κατάλληλη χρονική στιγμή της χρήσης τους, είναι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας τους, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες τους και να μεγιστοποιηθεί το όφελός τους.

 1. Ποια είναι τα νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του έντερου;

Σήμερα ο καρκίνος του παχέος έντερου χρειάζεται εξατομικευμένη θεραπεία, ώστε κάθε ασθενής να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα, δηλαδή θεραπεύουμε τον ασθενή ως σύνολο και όχι ως ένα όργανο που πάσχει. Έτσι καθορίζουμε τη θεραπευτική μας στρατηγική από παράγοντες όπως : το στάδιο της νόσου, την ηλικία, τη συνοσηροτητα, τη γενικότερη κατάσταση (performance status), τις προτιμήσεις του ασθενούς κ.α.

Στην καθημερινή μας πρακτική ακολουθούνται όλα τα νέα διεθνή δεδομένα και οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες όπως αυτές ανακοινώνονται σε Αμερική και Ευρώπη, σε παγκόσμια ογκολογικά συνέδρια και δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

 1. Έχουν ανακαλυφθεί νέα φάρμακα;

Πολλά νέα φάρμακα και θεραπευτικά πρωτοκολλά υπάρχουν και χρησιμοποιούνται καθημερινά και ανακαλύπτονται συνεχώς. Για παράδειγμα, ο γονιδιακός έλεγχος των γονίδιων KRAS, N-RAS,B-RAF δείχνει στο DNA των καρκινικών κύτταρων τι μεταλλάξεις υπάρχουν, έτσι ώστε να προσθέτoυμε στο πρωτόκολλο της χημειοθεραπείας τα αντίστοιχα αντισώματα και νέα στοχευόμενα φάρμακα που πολλαπλασιάζουν το κλινικό όφελος. Η ανοσοθεραπεία επίσης είναι μια άλλη νέα και πολύ αποτελεσματική θεραπεία στα διαθέσιμα όπλα μας, με μεγάλη αποτελεσματικότητα και λιγοστές παρενέργειες.

 1. Τα ποσοστά επιβίωσης και ίασης στην Ελλάδα συμβαδίζουν με αυτά του εξωτερικού;

Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν τηρούνται όλα τα παραπάνω όσο αναφορά στη διάγνωση και την έγκαιρη θεραπεία, τα ποσοστά ίασης και επιβίωσης των ασθενών μας είναι εφάμιλλα και μερικές φορές ξεπερνούν αυτά των καλύτερων κέντρων του εξωτερικού. Έτσι, ελαχιστοποιείται η ανάγκη για κάποιον ασθενή να αναζητήσει θεραπεία σε νοσοκομεία εκτός Ελλάδος όπως γινόταν παλαιοτέρα.

 1. Τι να περιμένουμε στο μέλλον για τον καρκίνο του παχέος έντερου;

Ήδη σε αρκετούς ασθενείς μας ο καρκίνος του παχεος έντερου έχει μετατραπεί σε χρόνια νόσο. Τα μηνύματα για το μέλλον είναι ακόμα πιο αισιόδοξα και θα μπορούμε να διαγιγνώσκουμε πολύ νωρίς τα άτομα υψηλού κίνδυνου ώστε να θεραπεύονται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και με θεραπείες με ελάχιστες παρενέργειες. Μέχρι τότε οφείλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τους ασθενείς μας με τις έως τώρα διαθέσιμες τεχνικές και φάρμακα.