Ογκολογικό Συμβούλιο

Ο Παθολόγος-Ογκολόγος μαζί με τους άμεσους και εξειδικευμένους συνεργάτες του (χειρουργός, ακτινοθεραπευτής, ακτινολόγος, παθολογοανατόμος) και μετά από Ογκολογικό Συμβούλιο, καταστρώνουν το θεραπευτικό πλάνο του κάθε ασθενούς.

H καθημερινή αντιμετώπιση των ασθενών μας πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ογκολογική ομάδα, όπως άλλωστε διενεργείται στα μεγαλύτερα ογκολογικά κέντρα του κόσμου.

Έτσι, στο Ογκολογικό Συμβούλιο λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις όπως:

  1. Ποτέ και εάν πρέπει να γίνει το χειρουργείο.
  2. Εάν πρέπει να προηγηθεί χημειοθεραπεία ή όχι.
  3. Ποιος είναι ο καταλληλότερος χρόνος για την αφαίρεση των πιθανών μεταστάσεων.
  4. Ποια χημειοθεραπεία και ποιος συνδυασμός φαρμάκων θα χρησιμοποιηθεί (με ποιες παρενέργειες και τη διάρκειά της).
  5. Εάν ο ασθενής θα λάβει ακτινοθεραπεία και πότε.

Ο ασθενής νιώθει μεγάλη ασφάλεια όταν γνωρίζει ότι το πρόβλημα της υγείας του αντιμετωπίζεται από ομάδα ειδικών.

Μόνο όταν ο ασθενής λαμβάνει τη βέλτιστη θεραπεία την καταλληλότερη στιγμή τα αποτελέσματα είναι θεαματικά για όλες τις κατηγορίες των ασθενών, σε όποιο στάδιο της νόσου και εάν βρίσκονται.

Όλα τα περιστατικά των ογκολογικών ασθενών μας αντιμετωπίζονται από Εξειδικευμένη Ογκολογική ομάδα με εξειδικευμένους συνεργάτες, ανάλογα με το όργανο που πάσχει πχ μαστός, έντερο, προστάτης, πνεύμονας κλπ.

Ο Παθολόγος-Ογκολόγος βρίσκεται στο πλευρό του ασθενούς και της οικογενείας του από τη στιγμή της διάγνωσης, σε όλα τα στάδια της θεραπείας και της εξέλιξης της νόσου, καθώς και στη μακροχρόνια παρακολούθησή του.