Μαστός

Ο καρκίνος του Μαστού είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου στο Δυτικό Κόσμο που προσβάλλει τις γυναίκες και αναλογεί σε περισσότερους από το ¼ όλων των καρκίνων.


Είναι σπάνιος κάτω των 25 ετών, ενώ εμφανίζει συνεχή αύξηση μετά τα 30 χρόνια. Τα τρία τέταρτα των καρκίνων του μαστού εμφανίζονται μετά την ηλικία των 50 ετών. Υπολογίζεται στατιστικά ότι 1 στις 8 γυναίκες που θα ζήσουν μέχρι τα 85 έτη θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή της ζωής της.


Η νόσος αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου σε γυναίκες 35 - 54 ετών, την πρώτη αιτία θανάτου από όλους τους καρκίνους της γυναίκας και τη δεύτερη (μετά από τις καρδιοαγγειακές παθήσεις) αιτία θανάτου σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η διάγνωση των πολύ πρώιμων καρκίνων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αυτή η αύξηση του πρώιμου σταδίου της νόσου οφείλεται στην αυξημένη χρήση της μαστογραφίας και του υπέρηχου που μπορούν να ανιχνεύσουν ανωμαλίες στο μαστό σε επίπεδο μικροδιηθητικού ή μη διηθητικού καρκίνου, με συνέπεια την ελάττωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας.


Ο καρκίνος του Μαστού, που αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με την εγχείρηση, την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία, είναι συχνά ιάσιμος όταν ανιχνευθεί σε πρώιμο στάδιο. Τόσο η πρόγνωση όσο και η επιλογή της θεραπείας εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου, από την ηλικία της ασθενούς, από την ιστοπαθολογική εικόνα του πρωτοπαθούς όγκου, από τα επίπεδα των οιστρογονικών και προγεστερονικών υποδοχέων, την εμμηνορρυσιακή και τη γενική κατάσταση.


Η επιβεβαίωση της διάγνωσης, μπορεί να γίνει με κυτταρολογική εξέταση υλικού από τον όγκο μετά από παρακέντηση με λεπτή βελόνη με στερεοτακτική τεχνική σε μη ψηλαφητές αλλοιώσεις ή με βιοψία.

Οι σύγχρονες στρατηγικές ελέγχου της νόσου περιλαμβάνουν την:


  • Πρόληψη (πρωτογενής πρόληψη)

  • Πρώιμη διάγνωση (δευτερογενής πρόληψη)

  • Θεραπεία

Τα συμπτώματα του μαστού για τα οποία προσέρχονται γυναίκες σε εξειδικευμένο τμήμα παθήσεων του μαστού μπορούν να συνοψιστούν:

  • Ψηλαφητό ογκίδιο

  • Πόνος

  • Ευαίσθητη περιοχή

  • Ροή υγρού από τη θηλή

  • Εισολκή Θηλής, Εξέλκωση

  • Έκζεμα Θηλής, Ερυθρότητα

  • Άλλα

Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί τη βασική θεραπευτική στα πρώιμα στάδια του καρκίνου του μαστού, σε συνδυασμό με Ορμονοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία, Χημειοθεραπεία. Η συμπληρωματική θεραπεία μειώνει τις υποτροπές και βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών. Σε πιο προχωρημένα όμως στάδια της νόσου με μεταστατικές εστίες χρησιμοποιείται χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπεία.

Ο καρκίνος του Μαστού, που αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με την εγχείρηση, την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία, είναι συχνά ιάσιμος όταν ανιχνευθεί σε πρώιμο στάδιο.