Δεύτερη Γνώμη

Η «δεύτερη γνώμη» έχει ως στόχο:

  • Να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τη διάγνωση του καρκίνου

  • Να διαπιστώσει πώς δημιουργήθηκαν και πώς επεκταθήκαν τα καρκινικά κύτταρα

  • Να δώσει πληροφορίες για το στάδιο του όγκου (στάδια 0-4)

  • Να ενημερώσει τον ασθενή πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νόσος του.

  • Να διερευνήσει ποιες διαθέσιμες νέες τεχνικές και νέα φάρμακα υπάρχουν.

  • Να διερευνήσει εάν υπάρχουν διαφορετικές προτεινόμενες θεραπείες από τις ήδη ακολουθουμένης ή έως τώρα προτεινόμενες.

  • Να λάβει υπόψη της ως προς τη θεραπεία οι προτιμήσεις και οι ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς.

  • Να διαπιστώσει εάν υπάρχει ελλιπής ενημέρωση, απορίες και κακή επικοινωνία μεταξύ του ασθενούς και του έως τώρα θεράποντος ιατρού.

  • Να καθησυχάσει τον ασθενή για τις αποφάσεις του και την πορεία του.

Η διάγνωση ή η υποψία του καρκίνου είναι ένα δύσκολα διαχειρίσιμο και ψυχοτραυματικό γεγονός. Ο ασθενής και το περιβάλλον του βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές διαφορετικές γνώμες και πληροφορίες, όχι μονό από ιατρικές πηγές, αλλά και από το Ίντερνετ, τον Τύπο ή ακόμα και εσφαλμένες παραδοσιακές-εναλλακτικές μεθόδους.

Στο μεταξύ, οι διαθέσιμες τεχνικές και φάρμακα έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που είναι αναγκαίο να προσανατολιστεί ο ασθενής στα νέα δεδομένη της ζωής του.

Έτσι ο ασθενής νιώθει πιο σίγουρος για τις θεραπευτικές επιλογές του και για την επιλογή του θεράποντος ογκολόγου του. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές εγκεκριμένες και σωστές θεραπευτικές στρατηγικές για έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, ο εξειδικευμένος οικολόγος θα προτείνει την πιο κατάλληλη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

Η «δεύτερη γνώμη» στην ογκολογία αποτελεί μια διεθνώς καταξιωμένη πρακτική και εφαρμόζεται σε όλα τα μεγάλα ογκολογικά κέντρα του κόσμου.